Dernekler Hukuku

Dernekler, sivil toplumun hukuki örgütlenmeleri olarak demokratik bir toplumun temelini oluştururlar. Türkiye’de geçmişten gelen dernek kültürü pek çok hukuki yanlışı da yanında taşımaktadır. Günümüzde etkin ve sorunsuz bir dernek yaşantısının sağlanması ve ortaya çıkan sorunların incelemesi ile çözülmesi için büromuz dernekler hukuku kapsamında hizmet sunmaktadır.


alt-text

Dernek Tüzüklerinin Hazırlanması ve İncelenmesi

Dernek tüzüğü, bir derneğin tüm yaşantısını düzenleyen en temel metindir. Çoğu derneğin kuruluş aşamasında hafife aldıkları ve üzerine eğilmedikleri tüzük yazımı daha sonra istenilen işlevi gösteremediğinden zor usullerle değiştirilmek veya hukuka uygun olmayan işlemlerle etrafından dolanılmak zorunda kalınan bir engel haline gelmektedir. Bu sebeple hem kuruluş aşamasında ilk metnin yazımında hem de kuruluştan sonra değişen koşullara göre istenilen amaca hukuka uygun olarak hizmet edecek tüzüklerin yazımı hukuki bir uzmanlığı gerektirmektedir. Büromuz bu kapsamda, avukatları da çeşitli derneklerin üyeleri olmakla birlikte tüzük yazımı ile ilgili olabilecek tüm hizmetleri sunmaktadır.

  • Tüzük yazımı
  • Tüzüklerin incelenmesi
  • Yapılacak işlemlerin tüzüğe uyumluluğunun denetlenmesi

alt-text

Derneklerin Kurulum İşlemlerinin Yerine Getirilmesi

Derneklerin kurulması için gerekli olan evrakların hazırlanması ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi destek alınmak istenebilecek bir süreçtir. Bu aşamada Büromuzca gerekli evrakların hazırlanmasına yardımcı olunduğu gibi gerekli başvuruların takibi yapılmaktadır.