Kişisel Veri Koruması

Türkiye’de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa’da yürürlükte bulunan Genel Veri Koruma Regulasyonu (GDPR) uyumluluğu kapsamında yeni sorumluluklar ve haklar doğurdu. Bu düzenleme ile kişisel verileri işlenen kişilere daha önce tanımlanmamış haklar verildiği gibi veri işleyenlere yeni sorumluluklar da getirildi. Uygulamada Türkiye için bir ilk olacağından çokça sorun ve karışıklıkla karşılaşılmakla beraber gün itibari ile Kanun yürürlükte olmakla tüm veri işleyenleri kapsamakta.


alt-text

KVKK Kapsamında Uyumluluk Süreçlerinin Planlanması ve Uygulanması

Kişisel veri koruması ve kanunun gerekliliklerinin gerçekleştirilmesi sistemli değişikliklerin de getirilmesini gerekmektedir. Bu kapsamda gerçek bir uyumluluk hedefleyen tüm veri sorumlularının kişisel verilerin elde edildiği andan başlayarak ilgili kişinin kendileri ile ilişkisinin son anına kadar mevzuata uygun şekilde işleme faaliyetlerini tasarlamaları ve sürdürmeleri gerekmektedir. Bu Büromuz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

  • Kişisel verileri işlenmesi için belirlenecek politikaların hukuki uyumluklarının değerlendirilmesi.
  • Veri envanterinin çıkarılması ve çıkarılan envanterin hukuka uygunluğunun sağlanması.
  • Belirlenen politikalara göre mevzuat uyumluluklarının sağlanması adına gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • Uyumluluğun sürekliliği için değişen koşullar üzerine gerekli denetimlerin düzenli olarak yapılması.

alt-text

Kanunun İlgili Kişilere Verdiği Haklar Kapsamında Başvuruların Yönetilmesi

Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında uyumluluklarını tamamlamış veya uyumluluk sürecinde olan veri sorumluları bakımından Kanun’un uygulamaya koyduğu en önemli değişiklik kişisel verisi işlenen ilgili kişinin bilgi almak dahil verisi ile ilgili taleplerinin uygulanabilir olmasıdır. Bu amaçla veri sorumlularına işledikleri kişisel bilgilere ilişkin yöneltilebilecek soru ve taleplerin Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve öngörülen zaman içinde uygulamaya konması gerekmektedir. Karmaşık sistemler dahilinde bu cevapları oluşturmak ve hukuki dayanakları ile zamanında sunmak deneyim isteyen bir konu olarak Büromuzun verdiği hizmetlerden birini oluşturmaktadır.