Ticaret Hukuku

alt-text

Ticaret Hukuku Kapsamında Faaliyetlerimiz

  • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
  • Ticari şirketlerin alımı-satımı, ortaklık devri, birleşme, tasfiye işlemleri
  • Haksız rekabete ilişkin davalar
  • Marka-Patent hukukundan doğan tazminat davaları
  • Kıymetli evrak hukuku
  • Kredi ve Leasing sözleşmeleri