aile

Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı Tereke Borcudur

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun Edinilmiş Mallara Katılma başlığı altında, D bendinde düzenlenen mal rejiminin sona ermesi ve tasfiyeye ilişkin Madde 225’de: “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrası; “Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Okumaya devam et

Katkı Payı ve Katılma Alacağı Davalarında İspat Yükü

743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (Kanunu Medeni); eşler, kanunda sayılan başkaca bir rejimi seçmedikleri sürece “ Mal Ayrılığı” rejimine tabi olmuşlardır. Mal ayrılığı rejiminde her eşin kendi malına sahip olmasına ilişkin düzenlemenin kadını koruyucu nitelikte olduğu varsayılmıştır. Ancak evin geçimine emeğini katarak bir değer yaratan kadının katkısı doğal bir vazife olarak değerlendirilmiş bu bakımdan bir hak talebine imkan vermemiştir.

Okumaya devam et