ceza

Sır Saklama Yükümlülüğü ve E-posta

E-posta, günümüzde en çok kullanılan ve bu bakımdan en eski elektronik iletişim yöntemi. Özellikle iş dünyasında çokça tercih edilen ve olağan yaşantılarımızda ise elektronik kişisel kimliğimizin dışa dönük bağlantısı haline gelen e-posta, artık yaşamın kaçınılmaz bir parçası. İlk atılan e-posta zamanından beri bu iletişim yöntemini tercih sebebi kılan çokça özellik var.

Okumaya devam et

Dernekler İçin Bir Disiplin Yönergesi Taslağı

Aşağıda ileri bir taslak olarak var olan disiplin yönergesi, bir dernek için sonuçsuz kalmış bir çabanın meyvesidir. Derneğin kurumsal gelişiminin bir uzantısı olarak tasarlanan yönerge, Türkiye Ceza sisteminin ruhunu yansıtması için tasarlanmıştır. Bu bakımdan doğrudan ceza yargılamasına ilişkin ilkeler içermekte ve usul olarak da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yansımasını oluşturmaktadır.

Okumaya devam et