dernek

Olağan ve Olağanüstü Dernek Genel Kurulları ve Farkları

Türkiye dernek yaşantısında, özellikle olağanüstü genel kurul yapılmasının gereklilik olarak ortaya çıktığı çalkantılı derneklerde genel kurul organının toplanma ve karar usulü fazlasıyla tartışmaya ve çoğunlukla yanlış uygulamalara sahne olmaktadır. Dernek genel kurulları, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesi uyarınca dernek tüzüğünde belirtilen şekilde olağan şekilde toplanırlar.

Okumaya devam et

Dernekler İçin Bir Disiplin Yönergesi Taslağı

Aşağıda ileri bir taslak olarak var olan disiplin yönergesi, bir dernek için sonuçsuz kalmış bir çabanın meyvesidir. Derneğin kurumsal gelişiminin bir uzantısı olarak tasarlanan yönerge, Türkiye Ceza sisteminin ruhunu yansıtması için tasarlanmıştır. Bu bakımdan doğrudan ceza yargılamasına ilişkin ilkeler içermekte ve usul olarak da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yansımasını oluşturmaktadır.

Okumaya devam et