is

2017/1 Esas 2018/2 Karar Numaralı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurul Kararı

Bağlı çalışmanın, daha doğru bir ifade ile ücretli emeğin varlığı kapitalist bir düzende eşitliksiz bir hukuki ilişkiye dayanır. Sermayeyi, yani üretim araçlarını elinde bulunduran sermayedarlar özel mülkiyetin söz konusu olduğu bir düzende orantısız bir güç sahibidir ve sonuç olarak sermayenin çıkarı çoğu zaman kamunun çıkarı ile örtüşmez.

Okumaya devam et