Av. Alper Atmaca

GDPR’ı Hacklemek

Kişisel veri koruması, bir koruma hukuku olarak Avrupa Birliği’nın öncülüğünü sürdürdüğü ve günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılan mahremiyet kavramlarının kaynağı olmakla yeni dijital sanayinin en temel düzenleyici kaynağıdır. Sanayi devriminin insanlığa getirdiği yeni sorunlarla girişilen mücadelenin sonucunda ortaya çıkan iş hukukunun geçmiş dönemlerinde olduğu gibi kuralların uygulamaya yansımasına ve uygulamanın amaca uygun doğru kuralları ortaya çıkarmasına kadar kuralların etrafından dolaşılması insan yaratıcılığının üzücü ama doğal sonucudur.

Okumaya devam et

Hilekar Tasarımlar ve KVKK Kapsamında Açık Rıza

Hilekar tasarımlar (“Dark Patterns”) arayüz tasarımcısı Harry Brignull tarafından isimlendirilmiş, İnternet hizmetlerinin kullanıcıların iradelerini etkilemek ve kullanıcı aleyhine bir sonucu elde etmek üzere tasarlanan arayüzlere verilen terimdir. Türkçe karşılığını Uğur Arıcı’nın verdiği ve kullanıcının iradesini etkilemeye, engellemeye veya değiştirmeye yönelik doğrudan veya dolaylı tasarım tercihleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Okumaya devam et

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Nasıl Başvurulur?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal mahremiyet haklarının uzantısı olan kişisel verilerini korumak üzere yürürlüğe girmiştir. Kanunla veri sahipleri yani ilgili kişiler, verilerini işleyen gerçek veya tüzel kişilerden verilerine ilişkin çeşitli talep haklarına sahip olmuş ve bu talep haklarının yerine getirilmemesi üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna şikayet hakkına erişmişlerdir.

Okumaya devam et

Parola Politikası ve KVKK

Parolalar, günümüzde veri sistemlerinin korunmasında tartışmasız yeri olan bir teknik. Tanımı gereği bir kişinin zihninde tuttuğu bir sır olmakla kişiyi tanımlayan ve bilişim sistemlerinde beşeri güvenliğin temel parçası olan parola, aynı zamanda sistemin en zayıf halkası olan insana dayalı hatalarla en büyük riski taşımakta.

Okumaya devam et

2017/1 Esas 2018/2 Karar Numaralı Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurul Kararı

Bağlı çalışmanın, daha doğru bir ifade ile ücretli emeğin varlığı kapitalist bir düzende eşitliksiz bir hukuki ilişkiye dayanır. Sermayeyi, yani üretim araçlarını elinde bulunduran sermayedarlar özel mülkiyetin söz konusu olduğu bir düzende orantısız bir güç sahibidir ve sonuç olarak sermayenin çıkarı çoğu zaman kamunun çıkarı ile örtüşmez.

Okumaya devam et