Av. Alper Atmaca

Sır Saklama Yükümlülüğü ve E-posta

E-posta, günümüzde en çok kullanılan ve bu bakımdan en eski elektronik iletişim yöntemi. Özellikle iş dünyasında çokça tercih edilen ve olağan yaşantılarımızda ise elektronik kişisel kimliğimizin dışa dönük bağlantısı haline gelen e-posta, artık yaşamın kaçınılmaz bir parçası. İlk atılan e-posta zamanından beri bu iletişim yöntemini tercih sebebi kılan çokça özellik var.

Okumaya devam et

Bilgi ve Hukuk

Çevremizdeki şeyler ve biz insanların bu şeyler ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi bugüne kadar hep maddi şeylerin etrafında tanımlandı. Bilgi de insan zihni gibi maddi dünyaya bağımlı bir halde bulunduğundan, kaydedildiği ortamdan bağımsız olarak hiç ele alınmadı. Bu bakımdan günümüze kadar maddenin doğası gereği bilgiyi kapsayan bir çatışma doğmuş değildir.

Okumaya devam et

Blockchain teknolojisinin GDPR ve KVKK ile Uyumsuzluğu

Avrupa Birliği’nde General Data Protection Regulation (“GDPR”) ve Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilerin kişisel verileri üzerinde elde ettiği hakların en ilerici düzenlemelerini oluşturuyor. Bu düzenlemeler ile ilgili kişiler, yani kişisel bilgilerin sahipleri olan kişiler kapsamlı ve uygulanabilirliği yüksek haklara kavuştular.

Okumaya devam et

Kişisel Veri Koruma ve Kurum Hafızası

Kurumlar, hukuki kişiler olmakla birlikte faaliyetleri çerçevesinde her zaman insanlarla temas halinde bulunuyorlar. Kurumların hafızası, kurumsal faaliyetlerde gerçek kişilerle ilişkili detayların da saklanmasını gerekli kılabiliyor. Bu bakımdan gerçek kişilerle ilgili, onlara ait veya taraflarından üretilmiş olmasa bile bir tür bilginin kaydedilmesi, yani kanuni tanımı ile işlenmesinin gerekliliği kimi zaman dile getirilmekle kanuni açıdan irdelenmesi gereken bir sorun olarak gündemde bulunuyor.

Okumaya devam et

Küçük İşletmelere KVKK Tavsiyeleri

Bir işletmenin sermayesi, yıllık cirosu, çalıştırdığı işçi sayısı veya kişisel verilerin nitelik ve niceliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesindeki sorumlulukları ortadan kaldırmamakta. Kişisel veri işleyen kişi ve kurumlar getirilen sorumlulukları ağır bulmakta ve yük olarak görmekte. Bu yaklaşımın çeşitli sebepleri olması muhtemel olsa da baskın bir sorun, küçük işletmelerin gerekli hukuki ve teknik yardımı almak konusunda gerekli bütçelerinin olmaması sayılabilir.

Okumaya devam et